Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣΑνακοίνωση Γραφείου Τύπου Δημοτικής Κίνησης Κερατσινίου- Δραπετσώνας

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( 17-7-2017 ) ο Δήμαρχος είχε την δυνατότητα να δώσει πειστικές απαντήσεις για την σειρά σοβαρών ερωτημάτων που έχουμε θέσει ως Κίνηση για την ασφάλεια του χώρου εκδηλώσεων του Δήμου φέτος ,αλλά και θέματα διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας όσον αφορά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων και το κόστος κάθε μίας από αυτές αφού κανένα συλλογικό όργανο του Δήμου δεν έχει αποφασίσει τίποτα , ούτε καν το Δ.Σ του ΚΔΒΜ ΙΙ , της δημοτικής επιχείρησης που έχει αναλάβει τη οργάνωση των εκδηλώσεων. Τα ερωτήματα έθεσαν πρόσφατα με επιστολή τους και δέκα δημοτικοί σύμβουλοι 5 διαφορετικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης , κάτι που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά, ανοικτά θέματα.

Εμείς δεν παίρνουμε την ευθύνη να σιωπήσουμε. Θέλουμε να είμαστε μια χρλησιμη δύναμη και όχι να παίζουμε με παιχνίδια εντυπώσεων όπως κάνει η Δημοτική Αρχή. Γι αυτό άλλωστε ο επικεφαλής μας Ζαχαρίας Ζούπης έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για την διερεύνηση των θεμάτων που ανακύπτουν, την ανάδειξή τους.Εμείς επομένως συνεχίζουμε να διερευνούμε τα θέματα τόσον της της ασφάλειας του χώρου των εκδηλώσεων και των εγκαταστάσεων , όσον και των θεμάτων διαφάνειας και « γλαστροποίησης », υποβάθμισης τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου ,οσο και του ΚΔΒΜ ΙΙ. Είμαστε δε αποφασισμένοι να προσφύγουμε και προς όποια Δημόσια Αρχή είναι υπεύθυνη να ελέγξει τις καταγγελίες και τα ερωτήματά μας.

Γι  αυτό  αμέσως μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής μας Ζαχαρίας Ζούπης κατάθεσε δύο επιστολές με τις οποίες ζητάει επιπλέον στοιχεία.

Η πρώτη απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρώντας την μόνη αρμόδια να δώσει απαντήσεις για αυτά ,αλλά και γιατί χρειάζονται απαντήσεις στην βάση της υπηρεσιακής ευθύνης και όχι γενικά μιας πολιτικολογίας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το παρακάτω :

« Κύριε Διευθυντά,
σας ζητώ μέσα στον προβλεπόμενο από το θεσμικό/νομικό πλαίσιο να μου απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
1.    Υπήρχε Μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν φέτος για τον χώρο εκδηλώσεων και αν ναι, θα την ήθελα.
2.    Υπήρχε ομάδα Παραλαβής Έργου, από ποιους αποτελούνταν και πότε υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Παραλαβής.
Παρακαλώ, θα ήθελα το Πρωτόκολλο αν υπάρχει.
3.    Γιατί δεν υπήρχαν τα αναγκαία πιστοποιητικά στατικότητας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και ψήφισε κατά πλειοψηφία την έγκριση στον χώρο των εκδηλώσεων;
4.    Οι Τεχνικές Υπηρεσίες ασχολήθηκαν ποτέ με τα Πιστοποιητικά αυτά; Τους ζητήθηκε να ασχοληθούν ποτέ υπηρεσιακά;
5.    Πρόσφατα δόθηκαν στην δημοσιότητα Πιστοποιητικά Στατικότητας από ιδιώτες. Γιατί αυτά δεν τα προετοίμασαν οι Τ.Υ.; Ποια η άποψη των Τ.Υ. για τα Πιστοποιητικά που παρουσιάστηκαν;
Παρακαλώ, όπως μου απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα στον προβλεπόμενο χρόνο και εγγράφως, βάσει της ευθύνης που φέρετε ως Διευθυντής. »

Η δεύτερη επιστολή απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΚΔΒΜ ΙΙ , της επιχείρησης δηλαδή που ενώ ανέλαβε να οργανώσει τις εκδηλώσεις , δεν συζήτησε ποτέ μέχρι ακόμα και σήμερα (!) το προγραμμα των εκδηλώσεων και μάλιστα καλέστηκε να εγκρίνει το κόστος των συναυλιών Μάλαμα και Ζωιδάκη ύψους 30.000 ευρώ , με καθυστέρηση μίας βδομάδας!

Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το παρακάτω:

« Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Διευθύνουσα Σύμβουλε,
θα ήθελα ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΒΜ ΙΙ, αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Παράταξης να μου δοθούν τα εξής στοιχεία:
1.    Τον πλήρη κατάλογο των εκδηλώσεων που μας ανέθεσε ως ΚΔΒΜ ΙΙ να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε ο Δήμος, με το κόστος της κάθε μια από αυτές.
2.    Την απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΚΔΒΜ ΙΙ στην τελευταία συνεδρίαση, βάσει της οποίας εξουσιοδοτήθηκε εν λευκώ η Διευθύνουσα να υπογράψει συμβάσεις με τους καλλιτέχνες, χωρίς να γνωρίζει από πριν το Δ.Σ. το κόστος κάθε μιας εκδήλωσης.
3.    Την Νομική άποψη του Νομικού Συμβούλου μας, αν αυτή συνάδει με το Καταστατικό του ΚΔΒΜ ΙΙ.
4.    Τις υπογεγραμμένες συμβάσεις με Μάλαμα και Ζωιδάκη και τις αποδείξεις πληρωμής.»

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος της « ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» Νίκος Βρετάκος έχει απευθύνει καίρια ερωτήματα και προς την Πολεοδομία ,για τα οποία μέσα στα προβλεπόμενα από τον Νόμο χρονικά διαστήματα αναμένονται απαντήσεις.